Wat doet de Algemene Vergadering?

De algemene vergadering is het hoogste bestuursorgaan van de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele. In een jaar zonder bestuursverkiezingen komt dit orgaan 1 keer per jaar samen. In een jaar met verkiezingen komt de Algemene Vergadering een extra keer samen.